‘De gezonde stad’ by Ton Venhoeven, symposium ‘Ruimte voor Zorg’, Brussel

December 13, 2011

Share

De gezonde stad: duurzaam, actief en aantrekkelijk
integrale ontwerpstrategieën voor gezondheid en zorg in veranderende steden

 

Het westen heeft te maken met een ageing society. In Nederland verdubbelt het aantal 65plussers in de komende 15 jaar van 15% tot 30% van de bevolking. Het percentage verschilt sterk per regio: Van 15% in grote steden tot 65% in krimpgebieden. De grote toename van deze groep betekent een grotere vraag naar zorg, tekort aan personeel en minder belastingopbrengsten.

Tegelijk wil deze generatie liever zo lang mogelijk thuis blijven wonen dan verhuizen naar een verzorgingshuis. Niet alleen de culturele omslag is hier een oorzaak van, ook technologische veranderingen maken dit fenomeen mogelijk. Medische apparatuur wordt beschikbaar voor persoonlijk gebruik, en diagnose op afstand wordt steeds populairder. Een woonlocatie met een zorgcentrum in de buurt wordt aantrekkelijker dan wonen op grote afstand van grootschalige zorgvoorzieningen.

 

Zorgvoorzieningen en ziekenhuizen hebben daarnaast steeds meer behoefte aan flexibiliteit. De wijzigingen in zorglogistiek en technologie gaan zo snel, dat het gebouw mee moet kunnen bewegen. Ook voor deze voorzieningen geldt dat al bij het ontwerp gedacht moet worden aan alternatief toekomstig gebruik.

 

Daarnaast is de stijging van de zorgkosten een mondiaal fenomeen, de afgelopen 5 jaar nam het aandeel van de zorgkosten in het Bruto Nationaal Product toe van 8% tot 12%.

Al deze ontwikkelingen samen zorgen voor een grote cultuurverandering in het plannen en ontwerpen van steden en wijken, zorg en zorginfrastructuur en klinieken en ziekenhuizen. Ton Venhoeven duidt deze ontwikkelingen in zijn lezing De gezonde stad: duurzaam, actief en aantrekkelijk en zal dit begeleiden met een aantal voorbeelden.

 

‘De gezonde stad’ by Ton Venhoeven, symposium ‘Ruimte voor Zorg’, Brussel