‘The Mobile City’by Ton Venhoeven at Symposium ‘De Kracht van OV-Knoopunten’

October 12, 2012

Share

Ton Venhoeven geeft een toelichting op het advies van het College Rijksadviseurs ‘Over stad, spoor en snelweg’ en zijn boek ‘De mobiele stad’. Het advies en het boek gaan in op het creëren van robuuste multimodale knooppunten van infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

Symposium ‘De Kracht van OV Knooppunten’, georganiseerd door Platform31

 

Verslag van het symposium is hier te vinden:

http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Bijeenkomsten/Verslagen_bijeenkomsten/Economie_Innovatie/Verslag_Symposium_De_kracht_van_OV_knooppunten

 

 

‘The Mobile City’by Ton Venhoeven at Symposium ‘De Kracht van OV-Knoopunten’