Interview Ton Venhoeven in Dutch Profiles (Video)

1 February 2011

Share

Ton_Dutch Profiles

Dutch Design Fashion Architecture (DutchDFA) heeft profielen gemaakt van toonaangevende Nederlandse ontwerpers. DutchDFA is een vierjarig strategisch programma (2009-2012) dat als doel heeft de internationale positie van de creatieve sectoren te verstevigen. Dat doet ze o.a. door intensieve samenwerking met buitenlandse partners. De filmpjes zijn te zien op de website van DutchDFA. De film van VenhoevenCS is ook te zien op Youtube!

All news